Share |

COACHING & LICHAAMSGERICHTE THERAPIE VOOR VROUWEN

www.exitonzekerheid.nl

www.zorgmoeder.nl

Ik heb me gespecialiseerd in non-verbale communicatie, welke ik zichtbaar en helder maak door middel van de video-analyse. Bij de video-analyse maak ik een video-opname van je gezicht, inclusief je schouders en hals. Tijdens de opname stel ik je een aantal korte vragen. Na deze opname gaan we samen de beelden (veelal vertraagd) bekijken.

In de videobeelden worden jouw non-verbale signalen en patronen zichtbaar en herkenbaar. Die signalen en patronen geven informatie weer over jouw onbewuste drijfveren en motieven.

 

Telefoon:  +31 (0)6 52 307 143
E-mail:      info@insight-view.nl

Video Strategie-analyse

 

Kijken naar jouw non-verbale patronen en signalen.

 

Het leren zien van de onbewuste boodschappen die je naar buiten brengt.

 

Herkennen van overlevingsstrategieen.

 

Inzicht in jouw motieven en drijfveren.

 

Gaan zien wat de buitenwereld van jou ziet en oppikt.

 

Bewustwording dat de conslusies die je ooit hebt getrokken niet langer relevant zijn.

 

 

Wat is non-verbale communicatie eigenlijk?

Communicatie gebeurt maar voor een klein percentage verbaal (met gesproken taal). De overige communicatie is non-verbaal. Non verbaal betekent hier de niet-gesproken communicatie, denk onder meer aan houding, mimiek, gebaren en oogcontact. Wat jij non-verbaal overbrengt maakt bijna negentig procent uit van hoe je communiceert met de ander.

Het overgrote deel van die non-verbale taal is onwillekeurig. En daar bedoelen we mee dat die taal niet gecontroleerd kan worden en niet te beïnvloeden is. Het gaat onbewust. Die non-verbale taal uit zich in het gezicht in signalen en staat in relatie tot emoties. De onbewuste boodschappen manifesteren zich in non-verbale expressie en gedrag.

Die non-verbale boodschappen samen zijn een weerspiegeling van onbewuste strategieën en overtuigingen die een mens in zijn leven eigen heeft gemaakt. Die strategieën noemen we ook wel overlevingsstrategieën.

 

Wat zijn overlevingsstrategieën?

Overlevingsstrategieën zijn manieren waarop je tijdens je leven hebt gekozen om moeilijke en pijnlijke situaties te hanteren. Deze zijn gebaseerd op eerdere besluiten in jouw leven die op dat moment relevant waren voor de situatie. Dergelijke besluiten neem je al op jonge leeftijd. Een besluit neem je weliswaar bewust, de strategie echter ontstaat onbewust. Hoe meer ervaringen een mens gedurende zijn leven krijgt te verwerken die de oude besluiten doen bevestigen, hoe meer een strategie zich zal ontwikkelen.

Juist omdat een strategie onbewust is geworden, blijft deze vaak jarenlang bestaan, zelfs als de situatie verandert of verbetert en de strategie niet langer effectief is.

We zien dus dat overlevingsstrategieën vaak relevant waren voor de situatie van toen, maar dat ze nu beperkend kunnen zijn. Vaker nog zijn ze zelfs belemmerend voor je, bijvoorbeeld in je relatie met je partner, in relatie met collega’s of leidinggevenden, of in je persoonlijke groei. De conclusies die je ooit hebt getrokken zijn nog steeds van invloed op hoe je situaties van nu ervaart. 

Via de video-analyse maak ik deze onbewuste strategieën zichtbaar en daarmee kom je snel tot de kern van je problematiek of vraagstuk. Het is een unieke kijk op jezelf en het biedt je een schat aan informatie over de thema's in jouw leven.