Share |

COACHING & LICHAAMSGERICHTE THERAPIE VOOR VROUWEN

www.exitonzekerheid.nl

www.zorgmoeder.nl

Stress is een lichamelijke en geestelijke (emotionele) reactie wanneer je je aanpast aan veranderingen die zich in je leven voordoen. Het gaat daarbij om veranderingen die de normale gang van zaken in je leven verstoren en waarbij je als persoon gedwongen wordt je aan te passen. De meest voorkomende oorzaken van stress zijn belangrijke levensveranderingen (zoals het overlijden van een dierbare, scheiding, ontslag of verhuizing), maar minstens zo belangrijk zijn dagelijkse, terugkerende (kleine) irritaties. 

Telefoon:  +31 (0)6 52 307 143
E-mail:      info@insight-view.nl

Wat is stress? 

Belangrijk in het hanteren en ervaren van stress is hoe iemand bepaalde gebeurtenissen in het leven beoordeelt. Alleen die situaties die door een persoon als belastend worden ervaren voor het eigen welzijn zullen stress veroorzaken. Vooral het gevoel van machteloosheid of het niet hebben van controle over de situatie zullen de mate van stress behoorlijk verhogen. Belangrijk hierbij is dus de perceptie van de persoon, wat ons terugbrengt naar overlevingsstrategieën.  

 

Strategieën zijn manieren waarop iemand bepaalde gebeurtenissen of gevoelens hanteert in zijn of haar leven. Je hoort ook wel van mensen dat dit ‘automatisch’ gaat; “ik heb dat altijd zo gedaan”. Vaak zit er achter zo’n strategie een oordeel of een oude overtuiging die zelfs helemaal teruggaat naar de vroege kindertijd of jeugd. Een overtuiging die nu nog steeds bepaalt hoe je als persoon omgaat met belangrijke gebeurtenissen in het leven of dagelijkse irritaties. 

 

Waarom is stress ongezond, wat zijn de gevolgen?

Langdurige of aanhoudende stress kan uiteindelijk voor veranderingen zorgen in lichamelijke processen waardoor je gezondheid kwetsbaarder wordt. Je kunt bijvoorbeeld gevoeliger worden voor infecties, omdat je afweersysteem negatief beïnvloedt wordt door stress. Je kunt last krijgen van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid,  aanhoudende moeheid of het vasthouden van spanning in je lichaam (denk aan de pijn in schouders en nek, gejaagdheid of bijvoorbeeld trillende handen). Daarnaast kun je geestelijke veranderingen opmerken zoals het ontstaan van negatieve emoties, angst, somberheid, frustratie of een verminderde concentratie.  

Waarom mensen verschillend met stress omgaan.

Inzicht in het ontstaan van stress en jouw overlevingsstrategieën.

 

Helderheid krijgen in de overtuigingen en oordelen die achter stress schuilgaan.

 

Begeleiding en coaching in het afrekenen met die strategieën die stress in de hand werken en in stand houden.

 

Ontspannings- en ademhalingstechnieken en lichaamsgerichte methodieken voor 'eerste hulp' bij stress.

 

 

 

    Begeleiding bij Stress: